Az állomás története - A Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza vasútvonalat a Tiszavidéki Vasút építette, a forgalom 1859. május 24-én indult meg, de az apafai megállóhely csak később, xxxx-ben létesült. A Debrecen-Nyírbátori HÉV tulajdonában lévő 110-es vasútvonalat 1950. július 1-vel államosították. A MÁV a vasút forgalmától mentesíteni akarta Debrecen belterületét, ezért a nyíregyházi vonalból Apafánál történő kiágazással 6 (3?) kilométeres új vasútvonallal kötötte be a nyírbátori vasútvonalat, mely Dombostanyánál csatlakozott a meglévő vasúti pályához. Az új szakaszt 1951. február 25-én adták át, ekkor vált Apafa állomás elágazó állomássá. A MÁV Debrecen-apafai gépállomás megnyitására 1975-ben került sor. Volt ez aztán MÁV Debreceni építési Főnökség, megszűnése után a kék Szergejeiről közismert MÁV-Hajdú Vasútépítő Kft. telephelye, ma a német Franz Kaminski cég telephelye, amely vasúti tartálykocsik nagyjavításával foglalkozik.

© Barta Endre

Az állomás elhelyezkedése - Apafa állomás a 100. számú Budapest - Záhony vasútvonal elágazó állomása, innen ágazik ki a 110. számú Apafa - Mátészalka vasútvonal. Távolsága a szomszédos Debrecen állomástól x km, Hajdúhadház állomástól x km, a 110-es vonalon fekvő Hajdúsámson állomástól x km. A fővonalon kétvágányú kapcsolat van, térközbiztosítással, a mellékvonalon egy vágány, állomástávolságú közlekedési rend szerint.

Apafa egy Debrecen környéki kertség. Lakónépessége kb. 230 fő, a területen lévő lakások száma kb. 190.

Az állomás létesítményei - Az állomáson öt fővágány található, ezek mindegyike alkalmas vonatok fogadására és indítására.

Apafa állomás vágányai
Szám  Megnevezés Használható hossz
I.  vonatfogadó- és indítóvágány, fővonali bal megelőző vágány 827 m
II.  vonatfogadó- és indítóvágány, fővonali bal átmenő fővágány 840 m
III.  vonatfogadó- és indítóvágány, fővonali jobb átmenő fővágány 960 m
IV.  vonatfogadó- és indítóvágány, fővonali jobb megelőző vágány, mellékvonal átmenő fővágánya 882 m
V.  vonatfogadó- és indítóvágány, jobb megelőző vágány 882 m
VI.  rakodóvágány 431 m

Az I-II, II-III és III-IV vágányok között egyaránt sk+15 cm magas, kb. 400 méter hosszú, keskeny peronok találhatók, amelyek megközelítése a felvételi épülethez csatlakozó szintbeli átjárón történhet. A peronok egyike sem szigetperon, ezért utasvédelmi okból egymás melletti peronokhoz egyszerre két vonat nem járatható be, közöttük egy vágányt szabadon kell hagyni. Az állomáson BMRC, szovjet típusú tolató és vágányutas, jelfogó függéses biztosítóberendezés üzemel. A berendezés egyközpontos, a vágányút beállítását a forgalmi szolgálattevő végzi. Az állomás valamennyi jelzője fényjelző. Az állomás valamennyi fővágánya felsővezetékkel el van látva. Az állomás kapcsolókertje a felvételi épület mellett található. A felsővezetéki hálózat táplálását Apafa állomáson és a Hajdúhadház - Apafa állomásközben lévő fázishatárig Ebes alállomás látja el. Az állomáson számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztatás üzemel, az utasok tájékoztatását a forgalmi szolgálattevő végzi. Az állomásról történik Debrecen-Csapókert megállóhely hangos utastájékoztatása is, amikor ott a személypénztár nem üzemel.

Az állomás forgalma - Apafa állomás a Debreceni Csomóponti Főnökséghez tartozik. Önálló állomásfőnökség, hozzá tartozik még a 100-as vonalon Hajdúhadház állomás. 110-es vonal kezdőpontja, de a vonatok nem innen, hanem Debrecen állomásról indulnak.

Fejlesztési lehetőségek -